Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

HOME

το GREEN NORTH CLUB KASTORIA
ενημερώνη τα μέλη πως ξεκίνησαν οι Εγγραφές – ανανεώσεις
πληροφορίες στον σύνδεσμο
Ώρες Λειτουργίας :
Τετάρτη 20:00 – 01:00
Κυριακή 19:00 - 24:00